IKTIKAF

By admin 28 Apr 2021, 12:15:18 WIB Artikel Dosen
IKTIKAF

Ngaji Ramadhan 17:

IKTIKAF

 

Menjelang 10 hari terakhir pada bulan Ramadhan banyak dimanfaatkan umat Islam untuk beritikaf. Iktikaf biasa dilakukan di dalam masjid. Di mana aktivitasnya beribadah adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan bermuhasabah atau introspeksi diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Bentuk aktivitasnya, seperti salat wajib atau sunnah, membaca al quran, berzikir, dan sebagaianya. Keutamaan itikaf sangat besar,sebagaimana yang telah disebutkan bahwa di bulan Ramadhan semua amal kebaikan dilipatgandakan terlebih menjadi bagian dari upaya meraih keutamaan Lailatul Qadar.

Dalam Hadist Rasulullah Bersabda:

مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

Artinya, “Siapa yang ingin beri’tikaf bersamaku, maka beri’tikaflah pada sepuluh malam terakhir,”  (HR Ibnu Hibban). 

 

 DAFTAR DAN KULIAH S2 GRATIS KLIK DISINI

 

I’tikaf, secara harfiah, berdasarkan beberapa definisi Jumhur ulama itu berarti menetap pada sesuatu [‘akafa alaih]. Sementara dalam pengertian istilah i’tikaf adalah menetap di masjid dan tinggal di dalamnya dengan niat mendekatkan diri [taqarrub] kepada Allah swt. Maka, tak aneh bila bulan Ramadan menjadi bulan i’tikaf. Masjid-masjid meriah, sesak oleh umat Islam yang hendak taqarrub ilallah. Terutama sekali di 10 akhir  hari Ramadan yang memang ittiba’ (mengikuti) perilaku Rasulullah.

Adapun rukun Iktikaf sendiri ada empat: (1) niat, (2) berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tuma'ninah shalat, (3) masjid, dan (4) orang yang beri’tikaf. Kemudian, syarat orang yang beri’tikaf adalah beragama Islam, berakal sehat, dan bebas dari hadas besar. Artinya, tidak sah i’tikaf dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Sayyidah A’isyah ra. berkata: “Adalah Nabi Muhammad saw. senantiasa beri’tikaf pada 10 akhir Ramadan, [hal itu beliau tetapkan] hingga ia wafat dan kemudian para istrinya mewarisi i’tikaf itu.” [HR. Bukhari-Muslim].

I’tikaf dapat dilakukan setiap waktu, termasuk pada waktu-waktu yang diharamkan shalat. Hukum asalnya yaitu sunnah, akan tetapi bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Kemudian, hukumnya bisa menjadi haram bila dilakukan oleh seorang istri atau hamba sahaya tanpa izin, dan menjadi makruh bila dilakukan oleh perempuan yang bertingkah dan mengundang fitnah meskipun disertai izin.

 

Info Pendaftaran PMB STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

 

Melakukan Iktikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, lebih Afdhol dibanding pada waktu-waktu yang lain, demi mencapai keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Karena dirahasiakan itulah, maka siapa pun kita harus senantiasa mengisi malam-malam Ramadhan di sepuluh hari terakhir dengan berbagai amaliah, baik wajib maupun sunnah, dengan tujuan agar tidak terlewatkan Malam Lailatul Qadar. Adapun ibadah yang bisa dilakukan pada malam itu lanjutnya, adalah berbagai ibadah shalat sunnah seperti shalat taubat, shalat hajat, shalat tasbih, shalat tahajud, dan sebagainya.

Beberapa tanda dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Selain merupakan malam diturunkannya Al-Qur'an, pada malam itu Allah SWT juga menakdirkan segala urusan, hukum, rezeki dan ajal untuk jangka selama setahun.

Dalam Mu'jam at-Thabari al-Kabir lanjutnya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan suasana malam Lailatul Qadar itu dengan situasi langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas.

Untuk memberikan motivasi diri dalam beri'tikaf, perlu ada gerakan bersama-sama untuk melakukannya seperti yang dilakukan banyak masjid sekarang ini yang mana biasanya ada program shalat malam berjamaah pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan yang juga disitu biasanya disediakan Takjil sahur yang  bisa jadi daya tarik juga untuk umat muslim mengikuti Iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan.

  AKSES JUGA YOUTUBE CHANEL KAMI KLIK DISINI


Tulis Komentar

Tuliskan Komentar anda dari akun Facebook Anda